+36-1/276-1505
+36-70/554-7909
1215. Budapest. Ady Endre út 18.
gerendaiszakacs@gmail.com
Lydos Hybrid 100

Márka:Ariston
Ár: 164 900 Ft 161 990 Ft
ZV-120 ErP

Márka:hajdu
Ár: 98 900 Ft 94 900 Ft
Z 200S ErP villanybojler

Márka:hajdu
Ár: 208 500 Ft 204 900 Ft

Általános Szerződési Feltételek

1. Az ÁSZF hatálya

Ezen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szimiker Kft. 1215 Budapest, Ady Endre út 18. (továbbiakban: Villanybojler szaküzlet online áruház) és vevői közötti valamennyi, a www.villanybojlerszakuzlet.hu Online áruházban keresztül zajló megrendelésre és szállításra érvényesek.

A Villanybojler szaküzlet online áruházat a Szimiker Kft üzemelteti.

Székhely:1215 Budapest, Ady Endre út 18.
Adószám: 22737465-2-43
Cégjegyzékszáma: 01-09-941300

2. Rendelési folyamat, szerződéskötés, mennyiségi korlátozás

1. Rendelési folyamat

A Villanybojler szaküzlet online áruház villanybojlerek online árusításával foglalkozik.

A Villanybojler szaküzlet online áruház jobb oldalon, felül található "Kosár" gombra kattintva az ügyfél egy áttekintő oldalra jut és bármikor felülvizsgálhatja, mely termékek találhatók virtuális bevásárlókosarában ill. igény esetén változtathat annak tartalmán.

Ha az ügyfél be kívánja fejezni a vásárlást, az "Adatok megadása" gomb megnyomásával léphet a vásárláshoz szükséges adatok megadásához. A már regisztrált ügyfelek itt jelentkezhetnek be felhasznánlói nevükkel és jelszavukkal, hogy a korábban eltárolt információk a rendeléshez felhasználásra kerülhessenek.

Alternatív módon az ügyfél új ügyfélként regisztrálhat.

A rendelési adatok kitöltése után a „Tovább” gombra kattintva egy összesítő oldalra jutunk, ahol a vásárlás előtt még egyszer minden adat egy helyen megtalálható.

A megrendelés a "Rendelés mentése" gombra történő kattintással kerül lezárásra. Ezáltal kötelező ajánlat jön létre.

2. Szerződéskötés

Az áruválaszték leírása az Online áruházban szemléltetési célokat szolgál, nem minősül kötelező eladási ajánlatnak. Az ügyfél azáltal ad szerződéskötésre vonatkozó, kötelező ajánlatot, hogy a megrendelési folyamatot a " Rendelés mentése " gombra történő kattintással lezárja. Az ügyfél ezután e-mail-ben írásos visszaigazolást kap arról, hogy rendelése beérkezett (rendelésigazolás). Ez a rendelésigazolás nem jelenti az ajánlat elfogadását. A szerződés a Villanybojler szaküzlet online áruházzal csak azáltal jön létre, amikor a Villanybojler szaküzlet Online áruház a megrendelt terméket a felhasználónak átadta.

3. Mennyiségi korlátozás

Az ajánlott áruk eladása csak háztartási mennyiségekben, és csak üzletképes korú személyek részére történik.

3. Árak

A Villanybojler szaküzlet online áruházban feltüntetett árak magyar forint-ban értendőek és tartalmazzák a törvényes ÁFÁ-t valamint a többi árelemet és bárminemű csomagküldési költség nélkül értendőek.

4. Átvétel

A megrendelt termék(ek)et a megrendelést követően 5 munkanapon keresztül tartjuk fent a megrendelő számára, azután a rendelés törlésre kerül. A vásárlónak lehetősége van a foglalási idő bővítésére, telefonos egyeztetés mellett.

5. Tulajdonjog fenntartása

Amíg az áru teljes ellenértéke kifizetésre nem kerül, az a Szimiker Kft tulajdonát képezi. A tulajdonjog átszállása előtt a Villanybojler szaküzlet online áruház beleegyezése nélkül nem lehetséges az áru elzálogosítása, biztosítékként történő átadása, feldolgozása vagy átalakítása.

6. Elállási jog

Minden fogyasztó 14 napos elállási joggal rendelkezik. Fogyasztónak tekintendő minden természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely sem vállalkozói, sem önálló tevékenységéhez nem köthető. Az elállási joghoz és annak gyakorlásához a következő szabályozások az irányadók. További, elállással kapcsolatos kérdések esetén a vevő a Villanybojler szaküzlet Online áruház ügyfélszolgálatához fordulhat.

 

1. Elállási tájékoztató

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
1215 Budapest, Ady Endre út 18. (gerendaiszakacs@gmail.com)

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Elállási jog tájékoztató vége
 

2. Elállási jog alóli kivételek

A készülékek 72 órás cseréje és a 14 napos elállási jog a telepítést illetve beüzemelést igénylő készülékeknél (pl. villanybojlerek, indirekt tárolók, stb) a következő képen érvényesek. Csak a beépítést, telepítést megelőzően érvényesíthetőek. Sértetlen csomagolású újként eladható állapot esetén a teljes vételárat visszatérítjük.
A termék telepítése, felszerelése, beüzemelés után, csak a szakszerviz által kiadott Cserére jogosító igazolás( csere utalvány) ellenében érvényesíthető! Ebben az esetben is a termék teljes vételára visszafizetésre kerül. Ilyenkor a szakszerviz a telepítés, beüzemelés helyén vizsgálja a terméket, illetve a beüzemelés szakszerűségét, illetve a hiba meglétét. Ezen szakvélemény meglétével küldhető vissza a termék a gyártóknak, illetve a nagykereskedelmi beszállítóknak. Ezen vizsgálatra, csak a garancia papíron felsorol szervizek jogosultak. A csereutalvány ellenében is a teljes vételár visszafizetésre kerül vevő részére.
Cserére jogosító igazolás hiányában a leszerelt készülék, használt terméknek minősül. A fogyasztó védelmi felügyelet állásfoglalása szerint a fogyasztó nem veszíti el elállási jogát, de felelősséggel tartozik a termék értékcsökkenéséért. Mivel webáruházunk használt terméket nem értékesíthet, így az ilyen módon visszahozott termékeket, csak érték csökkent áron tudjuk visszavásárolni. Ez-az ár termék állapotától függően egyéni elbírálás alapján kerül megállapításra.

Használt termék esetén: ( idézet: konkrét egyeztetés a fogyasztóvédelemmel! ) a fogyasztó nem veszítheti el elállási jogát, azonban felelősséggel tartozik az áru esetleges értékcsökkenéséért. A fogyasztónak az árut annak jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapítása céljából ugyanúgy kell kezelnie és megvizsgálnia, ahogyan azt az üzletben engedélyeznék. A hatályos jogszabályi rendelkezések tehát nem zárják ki, hogy a fogyasztó használatba vegye a terméket. Ennek alapján a kereskedőnek abban az esetben is vissza kell vennie a terméket, ha az már használva volt, amennyiben viszont a fogyasztó a termékben kárt okoz, vagy a termék érték csökkenté vált akkor annak megtérítésére kötelezhető. A megállapított értékcsökkenéssel csökkentett vételár kerül visszafizetésre.

 

3. Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat-minta
A szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a következő címre:
— Szimiker Kft. 1215 Budapest, Ady Endre út 18., gerendaiszakacs@gmail.com, +36-70/554-7909
— Alulírott/ak (*) kijelenti/k, hogy alulírott/ak (*) eláll/nak (*) az alábbi áruk 
adásvételétől (*)/az alábbi szolgáltatás igénybevételétől (*) 
— Megrendelés időpontja (*) / átvétel időpontja (*) 
— Fogyasztó(k) neve
— Fogyasztó(k) címe
— A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén) 
— Kelt

_______________
(*) A nem kívánt rész törlendő.
 

7. Fizetési módok

Fizetési módok Az áru kifizetése előre utalással, vagy helyszínen készpénzes fizetéssel lehetséges.

1. Fizetés helyszínen készpénzzel
A rendelés végösszege a megrendelt termék átvételekor készpénzben fizethető az üzletben.
2. Fizetés banki átutalással
Kérjük, a banki átutaláshoz szükséges adatok megadásakor bizonyosodjon meg arról, hogy a rendelési számot megadta az átutalási megbízás kitöltésekor. Kérjük a számla összegét az alábbi számlára szíveskedjen átutalni:
Szimiker Kft.
12012156-01685753-00100002
Az áru akkortól átvehető, amikor a rendelés összege a Szimiker Kft bankszámlájára megérkezett.
3. Utánvéttel a futárnál
Az utánvét értékét a futárnál fizetheti ki készpénzben. Az utánvétkezelés adminisztrációs díja 1.000 Ft.

8. Adatvédelem

A Villanybojler szaküzlet áruház komolyan veszi ügyfelei adatainak védelmét. Itt tudja megtekinteni az Adatkezelési szabályzatot.

A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

9. Egyéb rendelkezések

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak, tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás 1 év. Javítás esetén a jótállási idő újra indul.
A Villanybojler online áruház megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Tárhelyet biztosító szolgáltató: Dima.hu kft.,  4026. Debrecen Borz u. 1. fsz. 2.  

10. Panaszkezelés helye

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, a gerendaiszakacs@gmail.com címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 70 / 554-79-09-es telefonszámon.
 

11. Záró rendelkezés

Ha ezen Általános Szerződési Feltételeknek egy rendelkezése nem érvényesülne, attól a szerződés általánosságban érvényes.